Informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima  2019.6.1. Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima to przede wszystkim obsługa zwolnienia z podatku dochodowego dla osób poniżej 26 lat oraz dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.

Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

  • Wprowadziliśmy obsługę zwolnienia z podatku dochodowego dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 lat
  • Dostosowaliśmy wykazywanie na deklaracji ZUS RCA kwot finansowanych przez pracodawcę w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych
  • Dostosowaliśmy plik JPK_FA(2) do nowej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów, obowiązującej od 1 lipca 2019. 
  • Wydruki Faktur dla Rolnika Ryczałtowego zawierające potrącenia na fundusze promocji produktów rolnych, dostosowaliśmy do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno – spożywczych.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zmianami w nowej wersji:

NOWOŚCI I ZMIANY COMARCH ERP OPTIMA 2019.6.1