Z przyjemnością informujemy, że jest już dostępna nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.0.1.
Nowa odsłona systemu Comarch ERP Optima 2020.0.1 to przede wszystkim wprowadzenie zmian wynikających z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i dostosowanie do pozostałych zmian w przepisach prawnych.
Ponad 70 nowości i ulepszeń, które wprowadziliśmy w nowej wersji sprawią, że praca z programem stanie się jeszcze szybsza i łatwiejsza.

ZMIANY W NOWEJ WERSJI COMARCH ERP OPTIMA ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PRZEPISACH:

• Wprowadziliśmy zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych związane z obniżeniem progu podatkowego z 18% na 17%, podwyższeniem kosztów uzyskania przychodu oraz wyliczeniem zaliczek na PIT-36 z uwzględnieniem stawki 17,75%.
• Dostosowaliśmy Comarch ERP Optima 2020.0.1 do Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, na mocy której od 1 listopada 2019r. dla transakcji dokonanych pomiędzy przedsiębiorcami będącymi podatnikami, w przypadku towarów wskazanych w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT, należy stosować mechanizm podzielonej płatności.
• Dodaliśmy funkcjonalność, która umożliwia weryfikację rachunków bankowych kontrahentów w udostępnionym przez Ministerstwo Finansów Wykazie podatników VAT.
• W przypadku kwartalnych deklaracji VAT-7K umożliwiliśmy generowanie zapisów korekcyjnych związanych z zawiadomieniem VAT-ZD do poszczególnych miesięcy.

NOWOŚCI COMARCH ERP OPTIMA 2020.0.1, KTÓRE ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

• Można teraz stosować w programie dłuższe hasła operatorów.
• Wprowadziliśmy możliwość naliczania zajęcia wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich wypłat wypłacanych pracownikowi w danym miesiącu.
• Umożliwiliśmy import oraz eksport czasu pracy dla zleceniobiorców z/do arkusza Excel.
• Dodaliśmy funkcjonalność blokady edycji czasu pracy za okres, w którym pracownik posiada naliczoną wypłatę etatową.
• Można teraz nadawać przesyłki za pośrednictwem InPost. Dostępne usługi to Paczkomaty InPost oraz dla zamówień realizowanych za pośrednictwem serwisu Allegro: Allegro Kurier24 InPost oraz Allegro MiniKurier24 InPost.
• Dodano funkcjonalność automatycznego numerowania dokumentów wewnętrznych w rejestrze VAT na podstawie numeru dokumentu pierwotnego.
• W przypadku, gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, umożliwiliśmy liczenie ilości dni zwłoki od pierwszego dnia roboczego przypadającego po dniu wolnym.
• Na wzorcu faktur cyklicznych umożliwiliśmy wielokrotne dodawanie tego samego kontrahenta wraz ze wskazaniem dla niego różnych odbiorców, dzięki czemu możliwe jest fakturowanie np. sieci sklepów.

Więcej informacji – kliknij poniżej:

Nowa wersja Comarch ERP Optima 2020.0.1 – informacje