JAMARO Kędzierzyn-Koźle, siedziba

Firma JAMARO powstała w lutym 1991 roku na podstawie umowy spółki. Misją firmy było tworzenie oprogramowania oraz aplikacji rozszerzających funkcjonalność AutoCAD-a.

W niedługim czasie wiodącą działalnością firmy stały się szkolenia komputerowe. Przeszkoliliśmy na różnych kursach około 2000 osób, głównie z oprogramowania Microsoft oraz Autodesk. Postępująca komputeryzacja doprowadziła do szybko zachodzących zmian w działalności firmy. Zajęliśmy się projektowaniem, wykonywaniem i certyfikowaniem sieci komputerowych. Równocześnie komputeryzowaliśmy firmy, przedsiębiorstwa oraz osoby prywatne.

Kolejnym etapem w historii firmy było podpisanie umowy z firmą CDN, co umożliwiło nie tylko dostawy sprzętu , ale również wdrażanie systemów do zarządzania firmą. Rosnąca sprzedaż sprzętu komputerowego uwidoczniła potrzebę sprawnego serwisu. Zaoferowaliśmy firmom podpisywanie umów serwisowych zapewniających opiekę nad sprzętem i oprogramowaniem.

W tym samym okresie zdobyliśmy autoryzacje na sprzedaż i serwis sprzętu fiskalnego firmy Elzab. W wyniku dalszego rozwoju firmy do oferty wprowadzone zostały usługi internetowe takie jak: projektowanie stron WWW, zakładanie kont internetowych oraz dostarczanie internetu.

Szerokie spektrum świadczonych usług pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Bogate doświadczenie właścicieli i profesjonalizm pracowników, umożliwia natychmiastowe dostosowywanie się do szybko zachodzących zmian na rynku komputerowym.